NEW POSTINGS

 

 

2013

 

April

L�m Sao M� Mất Được Nhau - pdf   nhac   YouTube

Phổ thơ S�ng Việt Đ�m Giang - Ca sĩ Ngọc Quy

 

Ho�ng Sa Dậy S�ng - pdf   nhac   YouTube

Phổ thơ Tuệ Ki�n

 

 

 

2012

 

 

 

2011

 

June

Lời T�nh Cuối -  html  mp3  karaoke    YouTube

Phổ thơ Phạm Văn Nhụy - Ca sĩ Ngọc Quy

 

 

May

Ph�t Nguyện S�m Hối -  html  mp3  karaoke  hoatau  pdf 

V� T� H�n phổ nhạc - Hợp ca Nh�m Cadillac

YouTube - hợp ca   hoatau

 

B�ng Ho�ng Chuyện Xưa -  html  mp3 karaoke   YouTube

Phổ thơ Giang Thi�n Tường - Ca sĩ Diệu Hiền

 

 

March

"Nhạc sĩ: V� T� H�n - người phổ nhạc nhiều album Phật gi�o nhất"
ĐẠO PHẬT NG�Y NAY
tập 6 (th�ng 3,4-2011)

 

 

 

2010

 

November

Đại Thế Ch� Bồ T�t Niệm Phật Vi�n Th�ng html  mp3  karaoke  hoatau  pdf 

V� T� H�n phổ nhạc - Hợp ca Nh�m Cadillac

YouTube - hợp ca   hoatau

 

 

May

Tu Viện Quảng Đức html  mp3  pdf  karaoke

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Hợp ca Nh�m Cadillac

YouTube - hợp ca

 

 

April

Ti�u Tai C�t Tường Thần Ch� html   mp3   pdf

V� T� H�n phổ nhạc - Hợp ca Nh�m Cadillac

YouTube - hợp ca - nhạc h�a tấu

 

 

March

Phật Ngọc H�a B�nh Thế Giới html   mp3  pdf   karaoke

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Hợp ca Nh�m Cadillac

YouTube - hợp ca

 

 

January

Ch� Đại Bi html   mp3   pdf

V� T� H�n phổ nhạc - Hợp ca Nh�m Cadillac

YouTube - hợp ca - nhạc h�a tấu

 

 

2009

 

August

Vu Lan Mộng Ảo html  mp3  pdf

Phổ thơ Đ�m Trung Ph�n - Ca sĩ Ho�ng Qu�n

 

Video clips nhạc V� T� H�n   YouTube

 

 

July

Trường Ca KINH A DI Đ�  PPS>YouTube

 

Trường Ca KINH PHỔ M�N  PPS>YouTube

 

Trường Ca PHẬT SỬ  PPS>YouTube

 

 

April

Huế Vẫn Trong Tim html   mp3   pdf

Phổ thơ T�n Nữ Hỷ Khương - Ca sĩ V�n Kh�nh

 

 

March

C�n Gặp Nhau html   mp3   PPS   karaoke

Phổ thơ T�n Nữ Hỷ Khương - Ca sĩ Ho�ng Qu�n

 

 

February

Thương Nhớ Cố Đ� - PPS

Phổ thơ Phạm Ngọc - Ca sĩ Bảo Yến

 

 

2008

 

December

Gặp Nhau Một Đ�m Nay - PPS

Phổ thơ Linh Bảo - Ca sĩ B�ch Hồng

 

 

August

Thi�ng Li�ng T�nh Mẹ html   mp3

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Ca sĩ Giang Hồng Ngọc

 

Vu Lan Nhớ Cha html   mp3

Phổ thơ Th�ch Nguy�n Si�u - Ca sĩ Ho�ng Qu�n

 

Đường Về Ch�u Thổ - PPS

Phổ thơ V� Ho�ng Ch�u - Ca sĩ Thanh Long

 

Phượng Xa - PPS

Phổ thơ Huỳnh Văn Dung - Ca sĩ Thanh Long

 

 

July

B�i Thơ Cho Huế - PPS

Phổ thơ Minh Đức Ho�i Trinh - Ca sĩ Bảo Yến

 

Nh� Minh mp3PPS

Phổ thơ Nguyễn B� Dĩnh & Thủy Trang

 

Lời Tiễn Biệt - PPS html   mp3   pdf

Phổ thơ Nguyễn Vĩnh Trường - Ca sĩ Ho�ng Qu�n

 

Chối Từ - PPS

Phổ thơ Mỹ Ngọc - Ca sĩ Quỳnh Lan

 

Mẹ L� Phật - PPS

Phổ thơ Th�ch Quảng Thanh - Ca sĩ Bảo Yến

 

 

June

Nỗi Buồn - PPS

Phổ thơ Phạm Thị Ngọc Li�n - Ca sĩ Phi Th�y Hạnh

 

Mưa Huế - PPS

Phổ thơ Hồ Đắc Thiếu Anh - Ca sĩ V�n Kh�nh

 

 

May

Đừng Xa Nhau - PPS html   mp3

Phổ thơ Đ�nh Nguy�n - Ca sĩ Ho�ng Qu�n

 

Bản T�nh Ca Bất Diệt - PPS html  mp3

Phổ thơ Vi Sơn - Ca sĩ Khắc Dũng

 

Mẹ L� Ch�n Th�nPPS   karaoke

Phổ thơ Th�ch Nguy�n Si�u - Ca sĩ Th�y Dương

 

 

April

Con Chuồn ChuồnPPS   karaoke

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Ca sĩ Mai Hậu

 

S�i G�n Niềm Thương Nỗi Nhớ

Phổ thơ Trần Ngọc - Ca sĩ Trịnh Lam

 

 

March

Mẹ Hiền Qu�n Thế �m - PPS

Phổ thơ Linh Đa Đại Từ - Ca sĩ Th�y Dương

 

 

February

Chị Huynh Trưởng - PPS

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Ca sĩ Mai Hậu

 

 

January

Chắp Tay Về Mẹ - PPS

Phổ thơ Nghi�m Xu�n Cường - CD 31 NHỮNG NG�Y B�N MẸ

 

 

 

2007

 

August

Thanh Tịnh Kh�c   mp3

Phổ thơ Th�i T� Hạp - Ca sĩ Mai Hậu

 

Nguyễn Tr�i M�i Trường Th�n Y�u   mp3

Phổ thơ Vũ Văn Sang - Hợp Ca

 

 

July

Niệm Bồ T�t - PPS

Phổ thơ Th�ch Nhất Hạnh - CD 32 Trường Ca KINH PHỔ M�N

 

Ba Mươi Năm - PPS

Phổ thơ Lưu Trần Nguyễn - Ca sĩ Khắc Dũng

 

Rất Huế  -  WMV

Phỏng vấn ca sĩ Bảo Yến

 

Rất Huế  -  WMV

Ca sĩ Ngọc �nh - HTV7

 

 

June

Người Đ� Đến - PPS   mp3  karaoke

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Ca sĩ Xu�n Ph�

 

 

May

B�i Học Qu�t L�  -  PPS    mp3    karaoke

Phổ thơ Diệu Nh�n - Ca sĩ Xu�n Ph�

 

Tặng Vật - PPS

Phổ thơ Phạm Thị Ngọc Li�n - Ca sĩ Hồng Nhung

 

Đổi Cả Thi�n Thu Tiếng Mẹ Cười - PPS

Phổ thơ Trần Trung Đạo - Ca sĩ Bảo Yến

 

 

April

Dựng M�i Ch�a Xưa - PPS   mp3   karaoke

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Ca sĩ V�n Kh�nh

 

Ta Trở Lại - PPS

Phổ thơ Nguy�n Huy- Ca sĩ Khắc Dũng

 

 

Feb

Rất Huế - PPS

Phổ thơ Huỳnh Văn Dung - Ca sĩ Bảo Yến

 

 

 

2006

 

December

Đi Về C�i Tịnh   pdf

B�i viết của Nghi�m Xu�n Cường 

 

Nhớ Mẹ   html   mp3

Phổ thơ Thầy Nguyễn Quang Minh - Ca sĩ Mai Hậu 

 

 

November

Mẹ T�i   html   mp3   karaoke   pdf

Phổ thơ Th�ch T�n Nghĩa - Ca sĩ Quỳnh Lan 

 

Đ�y Th�n Vĩ Dạ - PPS

Phổ thơ H�n Mặc Tử - Ca sĩ V�n Kh�nh

 

Đ�m Hương Giang - PPS

Phổ thơ Huỳnh Văn Dung - Ca sĩ V�n Kh�nh

 

 

October

Đạt Đạo -  html  mp3  pps  pdf

Phổ thơ H�a Thượng M�n Gi�c - Ca sĩ Mỹ Dung

 

Thiền H�nh - PPS

Phổ thơ Thanh Tr� Cao - Ca sĩ Nh� Phương

 

Trịnh C�ng Sơn h�t

Một C�i Đi Về - WMV

S�ng Về Đ�u - WMV

(Singapore 1998)

 

Nhớ Ch�a - PPS

Phổ thơ H�a Thượng M�n Gi�c - Ca sĩ B�ch Phượng

 

Khi Trở Lại Trường Cũ - PPS

Phổ thơ Huỳnh Văn Dung - Ca sĩ �nh Tuyết

 

Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức - PPS

Phổ thơ Th�ch Nhất Hạnh & Th�ch Tịnh Từ

Ca sĩ B�ch Hồng - Quốc Dũng - Kim Tuấn

 

Tuổi 18 - PPS

Phổ thơ Phạm Thế Trường - Ca sĩ Loan Ch�u

 

 

September

B�i Thơ Cho Em - PPS

Phổ thơ Phạm Thế Trường - Ca sĩ Khắc Dũng

 

Rất Huế  -  WMV

Phổ thơ Huỳnh Văn Dung - Ca sĩ Hương Mơ

 

Trường Ca KINH PH�P C� - Phẩm T�m � - PPS

Phổ thơ Tuệ Ki�n - Ca sĩ Mai Hậu & Tuấn Huy

 

B�i Thơ D�ng Thầy - PPS

Phổ thơ Diệu Hạnh - Ca sĩ Quang Minh