CA KHÚC VƠ TÁ HÂN

(Vietnamese songs composed by Han Vo-Ta)    

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Danh Mục các Bài hát

 

Video Clips nhạc Vơ Tá Hân

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

ĐĂ PHÁT HÀNH

 

2010

6 CD Kinh Nhạc Phật Giáo 2010

 

2009

CD - Chú Đại Bi

 

2008

CD - Niệm A Di Đà Phật

CD - Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát

CD 18 - Niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng

 

CD 37 - Bản T́nh Ca Bất Diệt  

CD 36 - Trường Ca Kinh Vu Lan

 

 

2007

CD 35 - Muôn Đời Yêu Thương 2

CD 34 - Muôn Đời Yêu Thương 1

CD 33 - T́m Về Chốn Xưa

 

 

2006

CD 32 - Trường Ca Kinh Phổ Môn

CD 31 - Những Ngày Bên Mẹ

 

2005

CD 30 - Trường Ca Kinh A Di Đà

 

2004

CD 29 - Bài Thơ Cho Huế

CD 28 - Trường Ca Kinh Pháp Cú
 

2003

CD 27 - Một Cơi Riêng Mang

CD 26 - Bên Ánh Lửa Hồng 2
CD 25 - Bên Ánh Lửa Hồng 1

CD 24 - Tuyệt Vời T́nh Lam 2

CD 23 - Tuyệt Vời T́nh Lam 1
 

2002

CD 22 - Chân Như
 

2001

CD 21 - Mùa Hoa Đạo

 

2000
CD 20 - Tháng Bảy Vu Lan

CD 19 - Hẹn Về Phan Thiết

 

1999

CD 18 - Đảnh Lễ Mười Phương

 

1998

CD 17 - Thiền Trà

CD 16 - Vu Lan Nhớ Mẹ

CD 15 - Hải Triều Âm

CD 14 - Đôi Mắt Thuyền Độc Mộc
 

1997

CD 13 - Trường Ca Phật Sử

CD 12 - Cụm Hoa T́nh Yêu

CD 11 - Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
 

1996

CD 10 - Guốc Tía

CD 09 - Dâng Hương

CD 08 - Có Phải Em Về Đêm Nay
 

1995

CD 07 - Nguyện Cầu
CD 06 - Phượng Xa

CD 05 - Hạ Hoa

CD 04 - Hoang Vu

CD 03 - Bài Thơ Cho Ai
 

1994

CD 02 - T́nh Đông Phương

CD 01 - Dẫu Ngày Xưa Rất Xưa
 

 

 

Xếp theo THỂ LOẠI

 

T́nh Khúc

 

CD 01 - Dẫu Ngày Xưa Rất Xưa
CD 02 - T́nh Đông Phương
CD 03 - Bài Thơ Cho Ai
CD 04 - Hoang Vu
CD 05 - Hạ Hoa
CD 06 - Phượng Xa
CD 08 - Có Phải Em Về Đêm Nay
CD 10 - Guốc Tía
CD 12 - Cụm Hoa T́nh Yêu
CD 14 - Đôi Mắt Thuyền Độc Mộc
CD 19 - Hẹn Về Phan Thiết
CD 27 - Một Cơi Riêng Mang
CD 29 - Bài Thơ Cho Huế

CD 37 - Bản T́nh Ca Bất Diệt  

 

 

Ca khúc Phật Giáo

 

Kinh Kệ Phổ nhạc
CD 09 - Dâng Hương
CD 13 - Trường Ca Phật Sử
CD 15 - Hải Triều Âm
CD 18 - Đảnh Lễ Mười Phương
CD 28 - Trường Ca Kinh Pháp Cú

CD 30 - Trường Ca Kinh A Di Đà

CD 32 - Trường Ca Kinh Phổ Môn

CD 36 - Trường Ca Kinh Vu Lan

 

Thiền Ca

CD 07 - Nguyện Cầu

CD 11 - Mặt Trời Hồng Tỉnh Thức
CD 17 - Thiền Trà
CD 21 - Mùa Hoa Đạo

CD 22 - Chân Như

CD 33 - T́m Về Chốn Xưa

 

Ca khúc về Mẹ

CD 16 - Vu Lan Nhớ Mẹ
CD 20 - Tháng Bảy Vu Lan

CD 31 - Những Ngày Bên Mẹ

 

Nhạc Sinh hoạt 

Gia Đ́nh Phật Tử

CD 23 - Tuyệt Vời T́nh Lam 1
CD 24 - Tuyệt Vời T́nh Lam 2
CD 25 - Bên Ánh Lửa Hồng 1
CD 26 - Bên Ánh Lửa Hồng 2

CD 35 - Muôn Đời Yêu Thương 2

CD 34 - Muôn Đời Yêu Thương 1