PHẠM NGỌC LÂN

 

 

 
 

 
 

 

  

Phạm Ngọc Lân xuất thân từ Việt Nam là một dược sĩ và một nhà giáo, năm 1980 qua Pháp chuyển nghề kỹ sư tin học. Qua Mỹ năm 1996, sinh sống tại San José, miền Bắc California, và trở về Pháp năm 2004.
 
Phạm Ngọc Lân học tây ban cầm cổ điển với nhạc sĩ Đỗ Đình Phương tại Sài Gòn từ 1970 đến 1974. Khi qua Paris, tiếp tục theo học bộ môn này từ 1980 đến 1986, trong đó có 4 năm theo học với nhạc sư Alberto Ponce, chủ nhiệm bộ môn tây ban cầm của Viện Quốc gia Âm nhạc Paris (Conservatoire National de Musique de Paris). Và từ 2005, theo học với nhạc sư René Bartoli chủ nhiệm bộ môn tây ban cầm của Viện Quốc gia Âm nhạc Marseille. Đã trình diễn độc tấu tây ban cầm tại Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Cần Thơ, và trên hệ thống truyền hình Sài Gòn trước năm 1975. Trở lại trình tấu năm 2004 tại San José và Quận Cam, California.
 
Phạm Ngọc Lân bắt đầu sáng tác ca khúc trong thời gian sinh sống tại Mỹ. Vài bài tiêu biểu: "Đà Lat sương mờ" tâm tình của người xa xứ, "Đôi Bạn" cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Nhất Linh, "Cuối đông có nụ hoa đào nở", lãng mạn hư ảo.
 

 

 

 

Phạm Ngọc Lân chuyển soạn và độc tấu:

      Ngày Đó Chúng Mình của Phạm Duy

      

Đàn & hát : Phạm Ngọc Lân :

       1. Adelita - Tarrega (Mộng Ảo) Lời Việt : Phạm Ngọc Lân

         2. Romance  (Tình Anh) Lời Việt : Sóng Việt Đàm Giang

         3. La Cumparsita (Tình Hoài Nhớ) Lời Việt : Sóng Việt Đàm Giang

         4. Les Feuilles Mortes (Mùa Thu Lá Úa) Lời Việt : Phạm Ngọc Lân

         

Cập nhật:  Feb 12 - 2009